редовни професор др Крстан Бошњак
руководилац катедре

ванредни професор др Ратко Дејановић

варедни професор др Славко Марић

виши асистент мр Здравко Кордић

асистент Драган Ђурђевић

асистент Дражен Брђанин

асистент Младен АдамовићНапомена: аутор је уложио одређени труд да подаци буду исправни. Уколико сте запослени на Катедри а ваша слика и подаци нису овде приказани молим послати податке и слику JPEG формата 250*333 асистенту Младену Адамовићу на email. Хвала на разумевању.