Elektrotehnički fakultet u Banjaluci 

Katedra za računarsku tehniku

Katedra Predmeti Osoblje