Основе програмирања

Структуре података и алгоритми

Teoретске основе рачунарства

Информациони системи

Рачунарске мреже

Софтверске технике

Перформансе рачунарских система

Основи рачунарске технике 1

Основи рачунарске технике 2

Програмски језици 2

Оперативни системи 1

Оперативни системи 2

Интернет технологије

Експертни системи